آسانمتوسطسختدشوار آخرین انتخاب حذف لوگوی حریف
تالار خرید و فروش امتیاز تبدیل امتیاز به مرحله گیمران آنلاین گیمران آفلاین موجودی پنل پیامکی دعوت از دوستان تعیین نام کاربری تکمیل لوگو و مشخصات قانون بازی درخواست